NOOA Globalilla oli vilkas toukokuu USA:ssa

Kirjoittaja: Pekka Juujärvi, Sales and Customer Experience Director

Toukokuussa riitti paljon mielenkiintoisia tapahtumia NOOAn ja koko TripleWinin kannalta. Pohjois-Amerikassa NOOA oli mukana Chicagossa IWA:n (International Women Associates) järjestämässä Suomi 100 -gaalassa sekä yhtenä sponsorina New Orleansissa ACMP Change Management 2017 -konferenssissa.

Chicago toukokuu 2017
Chicago toukokuussa 2017

IWA:n Suomi 100 -gaala

Chicagoon oli järjestetty todella viihtyisä tilaisuus, jossa Suomi sai ylistystä monelta eri suunnalta. Tasa-arvoisuus teema oli vahvasti esillä ja Suomi liitettiin tiiviisti tasa-arvon puolustajiin ja edelläkävijöihin. Vaikka meilläkin välillä keskustellaan, että naisen euro on edelleen pienempi kuin miehen, oli puheenvuoroista hieno huomata, miten suomalainen yhteiskunta tunnetaan maailmalla hyvästä työstään tasa-arvon puolesta. Puheenvuoroissa tuotiin esiin mm. miten Suomi antoi äänioikeuden naisille ensimmäisten joukossa koko maailmassa ja kuinka Suomessa on avoin ja läpinäkyvä kulttuuri. Pohjois-Amerikassa tunnutaan muistavan edelleen hyvin se, että Suomi kärsi järjettömän määrän tappioita toisessa maailmansodassa, mutta maksoi kuitenkin sotakorvauksensa ennätysajassa. Se on aika jännä juttu, että tällainen asia muistetaan edelleen mainita, mutta mikäs siinä!

IWA:n Suomi 100 -gaala Chicagossa
IWA:n Suomi 100 -gaala Chicagossa. NOOA Global oli yksi tapahtuman sponsoreista.

IWA:n Suomi 100 -gaala oli todella hieno tilaisuus ja meillä oli suuri ilo ja kunnia olla paikalla. Järjestelyt oli hoidettu hienosta ja siitä kiitos Kaarina Koskenalustalle, esimerkillisen aktiiviselle Suomi-brändin kantajalle, ja hänen tyttärelleen Kristina McMenaminille sekä Katarina Anderssonille ja kunniakonsuli Olavi Göösille. Kiitos kuuluu myös kaikille niille vapaaehtoisille, jotka olivat tilaisuutta järjestämässä.

Jäimme gaalan jälkeen vain ihmettelemään, että miksi suomalaiset yritykset eivät olleet laajemmin sponsoroimassa tapahtumaa. Ohjelmaoppaassa oli mm. Chicagon kaupunginjohtajan hieno tervehdys satavuotiaalle Suomelle ja monia muita tahoja, jotka olivat halunneet olla mukana tukemassa tapahtumaa.

NOOA Globalia edustamassa Tom Grönstrand, Leena Huotari ja Pekka Juujärvi (vasemmalta).
NOOA Globalia edustamassa Tom Grönstrand, Leena Huotari ja Pekka Juujärvi (vasemmalta).

Joka tapauksessa oli mieleenpainuvaa osallistua ja nähdä ja kuulla mitä ihmisillä Chicagossa tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan pienestä Suomesta, joka täyttää sata vuotta.

ACMP Change Management New Orleans

Vastaavia muutoksen johtamisen tilaisuuksia järjestetään ympäri USA:ta jatkuvasti, mutta New Orleansin tilaisuuden teki meille erityiseksi se, että NOOA Global oli yksi tämän tilaisuuden sponsoreista ja osallistui ensimmäistä kertaa tämän kaltaiseen konferenssiin.

ACMP 2017 -konferenssin sponsorit
ACMP 2017 -konferenssin sponsorit

Suurin osa paikalla esillä olleista ratkaisuista keskittyivät erityisesti muutoksen johtamiseen perinteisessä mielessä. Tällä tarkoitan, että suurimmaksi osaksi muut keskittyivät koulutustarjontaan ja arviointimalleihin. Paikalla oli vain kaksi muutosjohtamisen digitaalista palveluratkaisua ja molemmat Suomesta! Toinen paikalla olleista oli Humap Softwaren Real ratkaisu, joka on toiminut markkinoilla jo NOOAa pidempään. Ainakin meidän ständillä käyneistä henkilöistä moni oli kiinnittänyt huomionsa hienoon edustukseen Suomesta ja tämä oli hienoa kuulla!

Kolmen päivän aikana oli runsaasti hienoja puheenvuoroja ja esityksiä. Useissa puheenvuoroissa korostui ihmiskeskeisyyden merkitys muutoksessa. Sitähän on korostettu jo vaikka kuinka pitkään, mutta nyt viesti on vahvemmin se, että muutoksen johtamisen oppeja pitää saada paremmin mukaan liiketoiminnan transformaatioprojekteihin. Liiketoiminnan transformaatio on strategisen tason hanke, jonka vetäjinä toimivat johtajat. Myös Pohjois-Amerikassa on herätty siihen, että muutokset tuotelähtöisestä asiakaslähtöiseksi organisaatioksi on transformaatiohanke, mutta perinteinen malli ei nykyihmisten kanssa oikein toimi. Se johtuu siitä, että ihmiset eivät enää jää odottelemaan hitaasti kääntyvää laivaa, vaan parhaat osaajat etsivät uuden vaihtoehdon, joka on nopeampi ja dynaamisempi muutoksessa ja huolehtii paremmin henkilöstöstään.

Esittelemässä NOOAa muutosjohtamisen asiantuntijoille
Esittelemässä NOOAa muutosjohtamisen asiantuntijoille

ACMP tilaisuus oli kaiken kaikkiaan meille onnistunut investointi. Onnistuimme keräämään suuren määrän palautetta ja näkemyksiä muutoksen johtamisen ammattilaisilta NOOAan liittyen. Saimme myös runsaan määrän kontakteja, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan NOOAa ja sehän oli tietysti yksi tärkeimmistä tavoitteistamme tälle tilaisuudelle.

Näkyvyyden ja verkottumisen kannalta osuimme oikeaan paikkaan ja tulemme varmasti jatkossakin hyödyntämään transformaation ja muutoksen johtamisen foorumeita Pohjois-Amerikassa.

Pekka Juujärvi

About Pekka Juujärvi

Pekka Juujärvi on työskennellyt pitkään kansainvälisten yritysten muutoksien ja asiakasuskollisuuden kehittämiskumppanina ja auttanut laajojen muutoshankkeiden toteuttamisessa. Pekka pyrkii korostamaan asioita ihmisten näkökulmasta ja auttaa johtoa ja esimiehiä tunnistamaan, miten ihmisten motivaatio ja tehokkuus saadaan säilytettyä hankalissa muutostilanteissa.