Ihmiset tekevät muutoksen

Menestyäkseen yrityksen on uusiuduttava ja kehitettävä toimintaansa - jatkuvasti. On pystyttävä mahdollisimman ketterästi uudistamaan strategiaa, muuttamaan toimintatapoja, sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin ja valitsemaan oikeat toimijat.

Valitettavan suuri osa muutoshankkeista epäonnistuu tai jää tavoitteista. Uusia järjestelmiä hyödynnetään vain ontuen, yritysfuusio jättää kapuloita sisäisen yhteistyön rattaisiin tai uusi palvelukonsepti ei jalkaudu aidosti. Miksi?

Muutoksen avainasemassa on henkilöstö. Onnistuneeseen muutokseen tarvitaan uskallusta avata, konkretisoida ja näyttää esimerkkiä. Ja ennen kaikkea rohkaista ja innostaa henkilöstöä käyttämään osaamistaan uudella tavalla.

Siksi olemme kehittäneet NOOA-pilvipalvelun, joka luo organisaatioon uusia toimintatapoja ja tuo vauhtia onnistuneeseen muutokseen ja sen ylläpitoon.

Kansainvälisesti palkittu NOOA

NOOAn avulla henkilöstö tekee yhteistyötä muutostilanteissa. NOOA inspiroi kaikkia osallistumiseen, tuo läpinäkyvyyttä, motivoi muutokseen ja sitouttaa. Työskentely johtaa nopeampiin ja pysyvämpiin tuloksiin.

NOOAn avulla jaat strategiset painopisteet konkreettisiin askeliin, jolloin muutokseen osallistuminen on helppoa. Pelillisyys sitouttaa ja tuo hauskuutta. Näet muutoksen käytännön tekemisessä heti ja saat helposti kokonaiskuvan muutoksesta.
NOOAlla onnistut viemään muutoksen maaliin.

Johda muutosta digitaalisessa maailmassa NOOAn avulla

Vauhdita muutoksia

NOOA mahdollistaa tärkeät strategiset muutokset antamalla suuntaa, lisäämällä aktiviteettia ja osallistamalla kaikkia muutoksen toimeenpanoon. Tämä tekee muutoksesta nopeampaa ja säästää aikaa ja rahaa.

Saavuta tuloksia

NOOAn avulla yritykset saavuttavat juuri haluamiaan tuloksia ja mittaavat asioita, jotka ovat välttämättömiä muutokselle. Ihmiset oppivat, mihin kohdistaa tekemistään ja osaamisen taso lisääntyy koko organisaatiossa. Seurauksena uudet toimintatavat yleistyvät ja ihmiset kokevat osallistumisensa palkitsevaksi. Tulokset ovat läpinäkyviä ja mitattavia.

Ylläpidä kehittämis- ja kokeilukulttuuria

NOOA antaa kokonaiskuvan muutoksesta ja arvokasta tietoa kaikille organisaation tasoille. Tuloksena organisaatioon syntyy positiivinen kehittämis- ja kokeilukulttuuri. Tämä luo kilpailuetua ja auttaa ylläpitämään saavutettuja muutoksia.

Opi johtamaan muutosta osallistavasti ja tehokkaasti

Seuraa NOOAn tarinaa

NOOA ja GDPR

EU:n uusi GDPR-tietosuoja-asetus ja lainsäädäntö astuu voimaan 25.5. ja se tuo muutamia vaatimuksia meille palvelutarjoajana. Kokosimmekin tähän tiedot, miten GDPR-asetus vaikuttaa NOOAan tai sen käyttöön. Mikä on GDPR tietosuoja-asetus? GDPR […]

NOOA Amerikassa – Chicagon terveiset

Videolla toimitusjohtaja Tom Grönstrand kertoo kokemuksia NOOAn toiminnasta Chicagossa. Tärkeinä teemoina nousevat esille digitalisaatio, paikalliset suhteet ja pohjoismainen johtamiskulttuuri. […]

NOOA liittyy Catapult Chicagoon

NOOA Global on valittu Catapult Chicagon uudeksi jäseneksi lokakuun alusta alkaen. Tämän seurauksena Chicagon toimistomme siirtyy startup hubin tiloihin. Catapult on yksi Chicagon johtavista teknologia hubeista, jonka portfolioyrityksillä on 90% […]

Katso kaikki uutiset

TIETOA MEISTÄ

Yritys
Uutiset
Ura
Medialle

OTA YHTEYTTÄ

Pekka Juujärvi: +358 400 841 811

pekka.juujarvi(at)nooa.globalnooa_logo_valkoinen